LOẠI VÉ CHIỀU CAO DƯỚI 1M CHIỀU CAO TỪ 1 - 1.4M CHIỀU CAO TRÊN 1.4M
Xe điện tham quan

Giá vé lẻ: 40.000đ/ khách trên 1m4, 30.000đ/ khách dưới 1m4

Happy car (5 người) - 150.000đ / 30 phút

Family car (7 người) - 200.000đ / 30 phút

Friendly car (10 người) - 250.000đ / 30 phút

Group car (12 người) - 300.000đ / 30 phút

Cung đường (1 - 5 người) - 50.000đ / 1 chuyến

Tủ giữ đồ

20.000 Đ

Xe đẩy

40.000 Đ

Xe nôi

80.000 Đ

Xe lăn

80.000 Đ

Thảm picnic

30.000 Đ

Dù (Ô che)

30.000 Đ