LOẠI VÉ CHIỀU CAO TỪ 1 - 1.4M CHIỀU CAO TRÊN 1.4M
Vé trọn gói
Mua tại cổng
120.000Đ 200.000Đ
Vé tham quan
Mua tại cổng
100.000Đ 100.000Đ
Vé trò chơi
36 trò chơi mua trong công viên

GIÁ VÉ TRÒ CHƠI: 30.000VND / vé

Phim 8D đồng hạng 50.000đ

Phim 8D (sau 18h00) đồng hạng 30.000đ

Băng đăng 40.000đ / người lớn, 30.000đ / trẻ em

Thủy cung giá 40.000đ / người lớn, 25.000đ / trẻ em

Vé trọn gói
Mua trong công viên
100.000Đ 120.000Đ
Đầm Sen
Qua Đầm Sen Nước
70.000Đ 100.000Đ
Đầm Sen Nước
Qua Đầm Sen (Vé cổng)
70.000Đ 70.000Đ
Đầm Sen Nước
Qua Đầm Sen (Vé trọn gói)
100.000Đ 160.000Đ
Vé tham quan - sau 18h00
Không phục vụ vé trọn gói sau 18h00
30.000Đ 30.000Đ