CỔNG VÀO

CỔNG SỐ 1 CỦA ĐẦM SEN (ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN)

Cổng số 1 là cổng duy nhất tọa lạc trên đường Lạc Long Quân

CỔNG SỐ 1A CỦA ĐẦM SEN (ĐƯỜNG HÒA BÌNH)

Cổng số 1A là cổng nằm trên đường Hòa Bình gần vòng xoay lạc Long Quân - Ông Ích Khiêm - Hòa Bình

CỔNG SỐ 2 CỦA ĐẦM SEN (ĐƯỜNG HÒA BÌNH)

Cổng số 2 nằm trên đường Hòa Bình (cổng nhà hàng Thủy Tạ)