BỘ RÙA

Bộ rùa: gồm các loại rùa hộp, rùa vàng, rùa ba gờ. Bộ ngậm nhắm: Nhím, Dúi…;