BÒ SÁT

Lớp bò sát: gồm có Kỳ đà, Kỳ tôm, Nhông xanh, Trăn vàng, Trăn gấm, Rắn hổ mang chúa và hơn 1.000 con Cá Sấu lớn nhỏ.

Hồ nuôi Cá Sấu tự nhiên tại Vườn Thú Đầm Sen

Hai anh bạn cá sấu đang nằm phơi mình dưới ánh nắng thật thoải mái nhỉ?!Bạn đã xem chưa?