Lịch hoạt động

NGÀY

SÂN KHẤU NGÔI SAO

SÂN KHẤU DẾ MÈN RẠP XIẾC KHU B SHOW DIỄU HÀNH
THỨ 7

11h: Chương trình ca nhạc

16h: Chương trình ca nhạc

11h: Ca múa nhạc thiếu nhi

15h: Show rối 

10h: Xiếc: Những người bạn rừng xanh

12h: Xiếc: Phi Châu hoang dã

14h: Xiếc: Phi Châu hoang dã

16h: Xiếc: Những người bạn rừng xanh

Không diễn
CHỦ NHẬT

11h: Chương trình ca nhạc

16h: Chương trình ca nhạc

11h: Ca múa nhạc thiếu nhi

13h: Show kịch 

16h: Show rối

10h: Xiếc: Những người bạn rừng xanh

12h: Xiếc: Phi Châu hoang dã

14h: Xiếc: Phi Châu hoang dã

16h: Xiếc: Những người bạn rừng xanh

10h30: Show diễu hành Đầm Sen